Få bedre oversikt
360° panorama
Unike presentasjoner

Hva vi gjør

Basert på bilder tatt med drone, kombinert en teknologisk verktøypakke, er vi i stand til å visualisere en sentral lokasjon, et ledig næringsareal eller en bydel på en helt unik måte.

Du får et helt annet perspektiv når vi presenterer 360-graders bilder. Vi tar det enda et hakk lenger når vi kan integrere kartdata, eiendomsgrenser eller til og med plassere 3d-modeller inn i den samme visualiseringen.

Ta kontakt med oss for eksempler av interaktivitet vi kan legge inn i denne innovative løsningen. Vi har også spesialutstyr for å visualisere innvendig i et bygg, helt fotorealistisk!

Eksempler

Her er et lite utvalg av våre shoots.

Promotering - Reiseliv

Panoramabilder egner seg godt til promotering av reisemål

Unikt blikk over lokale områder

Se nærområdet fra en helt unik vinkel, samtidig som du kan navigere i bildet 360 grader.

Visualisering av havneområder

Droneperspektivet gir en flott mulighet til å få oversikt over infrastruktur.

Utvendig visualisering

360 graders panorama gir en helt annen følelse og oversikt over f.eks. en arena

Innvendig visualisering

Vi har spesialutstyr for helt fotorealistisk navigering i en bolig, leilighet eller eiendom. Du kan flytte deg fra rom til rom.

Digital kartscanning

Fra dronene kan vi hente ut data om volum, foreta masseberegning og lage 3d-modeller av arealer.

Bruksområder

Byggeprosjekter

Visualisering av utbygging, fremdrift og ferdig resultat.

Planleggingsvertktøy

For kommunal/regionalt.

Salgsverktøy

For ledige arealer.

Promotering

Reiseliv, arangementer, konserter.

Volum

Verktøy for masseberegning med feilmargin på 10mm.

Aerial mapping

Verktøy for digitale kart basert på drone.

Kontakt

Trond Eide
Epost: trond@visual360.no
Tlf: +4790969901